IPv6 laborationer – EIGRP

Syftet är att konfigurera GUA adresser med förenklad format. LLA adresser bör också skapas samtidigt, men automatiskt. Därefter aktiveras EIGRP

Konfigurationer

 • R1(config)#ip cef
 • R1(config)# ipv6 unicast-routing
 • R1(config)# ipv6 cef
 • R1(config)# int lo10
 • R1(config-if)#ipv6 address 1010::1/64
 • R1(config-if)# int lo20
 • R1(config-if)# ipv6 address 1020::2/64
 • R1(config-if)# int s0/0/0
 • R1(config-if)# ipv6 address 2001::1/124
 • R1(config-if)# clock rate 2000000
 • R1(config-if)# no shut
 • R1(config-if)# end
 • R2(config)#ip cef
 • R2(config)# ipv6 unicast-routing
 • R2(config)# ipv6 cef
 • R2(config)# int s0/0/0
 • R2(config-if)# ipv6 address 2001::2/124
 • R2(config-if)# no shut
 • R2(config-if)# int s0/0/1
 • R2(config-if)# ipv6 address 2002::1/124
 • R2(config-if)# no shut
 • R2(config-if)# end
 • R3(config)#ip cef
 • R3(config)# ipv6 unicast-routing
 • R3(config)# ipv6 cef
 • R3(config)# int lo30
 • R3(config-if)#ipv6 address 2030::3/64
 • R3(config-if)# int lo40
 • R3(config-if)# ipv6 address 2040::4/64
 • R3(config-if)# int s0/0/1
 • R3(config-if)# ipv6 address 2002::2/124
 • R3(config-if)# clock rate 2000000
 • R3(config-if)# no shut
 • R3(config-if)# end

EIGRP aktiveras genom att identifiera varje router med router-id <någon IP adress>

 • R1(config)# ipv6 router eigrp 1
 • R1(config-rtr)# eigrp router-id 1.1.1.1
 • R1(config-rtr)# no shut
 • R1(config-rtr)# exit
 • R1(config)# int lo10
 • R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
 • R1(config)# int lo20
 • R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
 • R1(config)# int s0/0/0
 • R1(config-if)# ipv6 eigrp 1
 • R1(config-if)# end
 • R2(config)# ipv6 router eigrp 1
 • R2(config-rtr)# eigrp router-id 2.2.2.2
 • R2(config-rtr)# no shut
 • R2(config)# int s0/0/0
 • R2(config-if)# ipv6 eigrp 1
 • R2(config-if)# int s0/0/1
 • R2(config-if)# ipv6 eigrp 1
 • R2(config-if)# end
 • R3(config)# ipv6 router eigrp 1
 • R3(config-rtr)# eigrp router-id 3.3.3.3
 • R3(config-rtr)# no shut
 • R3(config-rtr)# exit
 • R3(config)# int lo30
 • R3(config-if)#ipv6 eigrp 1
 • R3(config)# int lo40
 • R3(config-if)#ipv6 eigrp 1
 • R3(config)# int s0/0/1
 • R3(config-if)# ipv6 eigrp 1
 • R3(config-if)# end

Verifieringar