Labb 1: Statisk

Vi konfigurerar IPv6 globala unicast adresser i ett enkelt nätverk och utforskar hur adresserna beter sig. IPv6 GUA adresser är redan strukturerade med den globala prefixen och delnät ID. När vi kommer att konfigurera GUA adresserna ska byggas upp Local-Link adresser helt automatiskt.

Konfigurationer

 • R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
 • R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:2::1/64
 • R1(config-if)# no shutdown
 • R1(config)# interface gigabitethernet 0/1
 • R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64
 • R1(config-if)# no shutdown
 • R2(config)# interface gigabitethernet 0/0
 • R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:2::2/64
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R2(config)# interface gigabitethernet 0/1
 • R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:3::1/64
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R3(config)# interface gigabitethernet 0/1
 • R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:3::2/64
 • R3(config-if)# no shutdown
 • R3(config)# interface gigabitethernet 0/0
 • R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:4::1/64
 • R3(config-if)# no shutdown
 • PC1: 2001:db8:cafe:1::100/64 och default gateway 2001:db8:cafe:1::1
 • PC2: 2001:db8:cafe:1::101/64 och default gateway 2001:db8:cafe:1::1
 • PC3: 2001:db8:cafe:4::400/64 och default gateway 2001:db8:cafe:4::1
 • PC4: 2001:db8:cafe:4::401/64 och default gateway 2001:db8:cafe:4::1
 • R1# show ipv6 interface brief
 • R2# show ipv6 interface brief
 • R3# show ipv6 interface brief

Kommandona visar intressanta aspekter:

 • Alla routrar har två IPv6 adresser: en GUA och LLA
 • GUA adresser i exempel börjar med 2001
 • Alla delnät har samma Global Routing Prefix men unikt delnät ID:
  • 2001:db8:cafe:1::/64
  • 2001:db8:cafe:2::/64
  • 2001:db8:cafe:3::/64
  • 2001:db8:cafe:4::/64
 • Flera IPv6 multicast adresser visas
  • FF02::1
  • FF02::1:FF00:1
  • FF02::1:FFCB:C201

Observationer:

 • Notera att endast GUA adressen har konfigurerats manuellt.
 • Adressen link-local har byggts upp automatiskt.
 • Tre multicast adresser som börjar med FF02: inkluderar routers interface också automatiskt.
 • De två sista raden som inleds med förkortning ND är en del av ICMPv6 protokollet som står för Neighbor Discovery.
 • PC1 i delnätet 2001:db8:cafe:1::/64 har också två adresser, en link-local och en globa unicast
 • PC4 i delnätet 2001:db8:cafe:4::/64 har också två adresser, en link-local och en globa unicast