Labb 2: Statisk med EUI-64

Normalt konfigureras globala unicast IPv6 adresser för routrar och servrar manuellt. VI har redan konfigurerat globala ipv6 adresser som var redan bestämda, men nu förklarar jag ett alternativ till manuell konfiguration enligt EUI-64 metoden.

Metoden EUI-64 använder interfacets MAC adress för att komplettera GUA adressen och för att konstruera en link-local adress. Den globala routing prefixen (2001:db8:cafe:) tillsammans med delnät ID anges så att EUI-64 kompletterar den GUA adressen och att en LLA adress kan skapas automatiskt.

     

Konfigurationer